Epiduroskopie

Výkon epiduroskopie se řadí do kategorie endoskopických metod. Jejím prostřednictvím je diagnostikován a terapeuticky ošetřen zdroj chronické lumbosakrální radikulární bolesti zad. Metoda je efektivní léčbou u pacientů, jimž konzervativní léčba bolesti zad nepřináší výsledky, nebo již nechtějí bolest zad dále snášet. Výkon epiduroskopie je nejčastěji prováděný u pacientů s přetrvávající či nově vzniklou bolestí zad po operacích páteře v důsledku selhání chirurgického zákroku na páteři, který byl jinak proveden anatomicky a technicky úspěšně, tzv. failed back surgery syndrom - FBSS syndrom.

Zdrojem bolesti může být epidurální fibróza (zmnožení vaziva) v míšním kanálu, která dráždí míšní kořen nebo způsobuje zúžení epidurálního prostoru. Statisticky se projevuje až u třetiny pacientů po operacích. Bolest se projevuje nejčastěji v oblasti dolní části bederní páteře, v dolních končetinách, případně v obou místech současně, přičemž místo a způsob šíření bolesti je v závislosti na místě postižení v páteři velmi variabilní.

Ze snímků počítačové tomografie nebo magnetické rezonance nelze zcela jednoznačně přítomnost fibrózy určit. Epiduroskopii lze tedy označit za výkon, který nabízí tři efektivní terapeutické možnosti: diagnostiku a identifikaci místa bolesti zad zobrazením epidurálního prostoru speciálním endoskopem, mechanické odstranění epidurální fibrózy a cílenou aplikaci léčiva.

Průběh výkonu Epiduroskopie - Páteřní kanál se skládá z pevného kostěnného obalu, který tvoří obratle. Mezi vazivovým obalem a obaly míchy se nachází epidurální prostor. Pod míšními obaly je bariéra tvořená mozkomíšní tekutinou, která obaluje a chrání míchu. Patologická fibrózní tkáň se vytváří v epidurálním prostoru, nejčastěji v přední části páteřního kanálu. V lokální anestezii a pod kontrolou rentgenu se přirozeným anatomickým otvorem v kosti křížové (hiatus sacralis) zavádí speciální zaváděcí jehla. Přes jehlu se poté zavede velmi tenký endoskop, který je napojen na kameru, a laserové vlákno. Pod neustálou vizuální kontrolou je následně fibrózní tkáň odstraňována laserem nebo tepelnou radiofrekvencí. Pro precizní zobrazení je míšní kanál proplachován fyziologickým roztokem. V případě zúžení epidurálního prostoru se zavádí balonkovitý katetr, který umožní jeho rozšíření a zpřehlednění.

Benefity epiduroskopie

1

Epiduroskopie přináší řadu výhod

Epiduroskopie jako miininvazivní výkon přináší, v porovnání s konvenční chirurgií, dle ISMISS1 pacientovi řadu výhod, zejména nižší riziko poškození nervů, menší tvorbu epidurální fibrózy, nižší výskyt infekcí, menší chirurgický řez a chirurgické trauma. Benefitem je v neposlední řadě také rychlejší rekonvalescence a návrat do aktivního života.

1 ISMISS (International Society for Minimal Intervention in Spinal Surgery – Mezinárodní společnost pro miniinvazivní chirurgii páteře, dle příručky „Guidelines for Endoscopic Spinal Surgery“, schválené výborem ISMISS 28. 1. 2010, www.ismiss.com
2

Epiduroskopie - režim jednodenní chirurgie

Výkon epiduroskopie se provádí v režimu jednodenní chirurgie, tj. pacient se po zákroku a doporučené době odpočinku navrací tentýž den do svého domova. Jeho délka se pohybuje od 20 do 60 minut, přičemž pacient je v průběhu zákroku při vědomí, v lokální či lehké anestezii.

3

Epiduroskopie podává diagnostickou informaci o míšním kanálu

Epiduroskopie je velmi komplexní výkon, který podává významnou diagnostickou informaci o míšním kanálu. Důkladné zobrazení epidurálního prostoru kamerou umožňuje snadno a přesně odhalit postižené nervové kořeny, identifikovat záněty, srůsty či jiné abnormality. Díky přímé vizualizaci je tak možné patologické procesy v míšním kanálu ihned terapeuticky řešit. Jako diagnostická metoda odhalení epidurální fibrózy v předoperačním období představuje epiduroskopie mnohem výraznější efektivitu oproti jiným diagnostickým metodám. 91% přítomnost epidurální fibrózy pomocí epiduroskopie oproti 16,1 % pomocí magnetické rezonance (MRI) prokázali ve své studii Boscher a Heavner (2009).1

1 Hemmo A. Bosscher, MD, FIPP*; James E. Heavner, DVM, PhD, FIPP (Hon)*,†, Lumbosacral Epiduroscopy Findings Predict Treatment Outcome, Pain Practise 2013

Epiduroskopie - Vaše objednávka

Jsou příčinou vaší bolesti zad epidurální srůsty? Zajímá vás, zda epiduroskopie může být vhodnou metodou vaší léčby? V případě vašeho zájmu o vstupní vyšetření se můžete objednat prostřednictvím vyplněného formuláře “Lékařský posudek” na www.europainclinics.cz. Po jeho odeslání vás budeme v co nejkratším možném čase kontaktovat s podrobnými instrukcemi o dalším postupu.

Lékařský posudek

EuroPainClinics®

Klinické studie EuroPainClinics®

Znalostní platforma EuroPainClinics® aplikovaná v lékařské praxi je základním pilířem výzkumné a vědecké činnosti, kterou EuroPainClinics® realizuje na partnerských pracovištích prostřednictvím klinických studií. Přínosem léčebné metody epiduroskopie se zabývá EuroPainClinics® Study II, jedna z aktuálně pěti registrovaných studií.

Studie EuroPainClinics® Study II zkoumá přínos epiduroskopie u pacientů s bolestí zad, kteří prodělali jednu či více operací páteře s tzv. syndromem selhání chirurgické léčby (failed back surgery syndrome, FBSS) a zaměřuje se na sledování dlouhodobé úlevy od bolesti a zlepšení kvality života pacientů. Je koncipována jako multicentrická dvojitě zaslepená randomizovaná studie porovnávající dva metodické postupy léčby. U jedné skupiny pacientů byla epiduroskopie provedena metodou mechanické lýzy (odstranění) fibrózních srůstů. U druhé skupiny pacientů bylo zároveň s mechanickou lýzou srůstů aplikováno léčivo (kortikoidy) se záměrem zkoumání efektu léčiva, který doposud nebyl v žádných klinických studiích potvrzen. Studie EPCS II globálně a objektivně zkoumá konkrétní parametry jako klinický stav pacientů, stupeň bolestivosti na tzv. vizuální škále bolesti (VAS), míru užívání léků a hodnotu kvality života pacientů dle tzv. Oswestry dotazníku a EQ-5D-5L dotazníku. Sledováni pacientů probíhá ve třech časových intervalech (jedno vyšetření před výkonem a dvě vyšetření po výkonu s odstupem šesti a dvanácti měsíců).

Studie byla schválena dne 23. 4. 2015 regionální nemocniční etickou komisí pod číslem EK:75/EK/15. Následně byla zaregistrována v mezinárodní databázi National Health Service USA - https://clinicaltrials.gov PRS: NCT02459392 EPCS 2 Approval document. Projekt splňuje všechny atributy a platné legislativní normy týkající se medicínského výkonu schváleného Ministerstvy zdravotnictví v SR a ČR.

Top technologické vybavení

Intervenční léčba chronické bolesti zad je na pracovištích EuroPainClinics® zabezpečována pomocí ultramoderních technologických přístrojů a zařízení, operačních pomůcek a materiálů nejvyšší kvality. Pracujeme zásadně s ověřenou kvalitou produktů světových výrobců. Zaměřujeme na jejich exkluzivní vlastnosti, které umožňují provádění všech výkonů přesným a bezpečným způsobem. Volíme nástroje s důrazem na jejich ergonomiku a dbáme na ekologické složení materiálů, šetrné pro člověka i životní prostředí.

EuroPainClinics®

“Poskytovat profesionální a inovativní zdravotní péči v oblasti miniinvazivních a endoskopických výkonů v nejvyšší kvalitě. Naším cílem je dosažení úlevy od bolesti zad odborně a precizně, zároveň s prvotřídní péčí a službami všem, jimž bolest výrazně ovlivňuje kvalitu života.”

EuroPainClinics® je odborný garant evropských partnerských a spolupracujících klinických pracovišť se zaměřením na intervenční léčbu bolesti. Specializací je léčba chronické bolesti zad. Dalšími oblastmi léčby jsou bolesti krční páteře, bolesti hlavy a obličeje a bolesti kolenou. Klinická pracoviště EuroPainClinics® poskytují komplexní intervenční diagnostiku a rozsáhlé portfolium miniinvazivních a endoskopických výkonů. Mnohaleté klinické zkušenosti, moderní a inovativní léčebné metody, přístrojové technologie poslední generace a zejména vysoká odbornost lékařských specialistů, to vše řadí EuroPainClinics® trvale a v mezinárodním rozsahu na přední místa expertů v oblasti intervenční léčby bolesti. EuroPainClinics® dále úspěšně vyvíjí soustavnou aktivitu ve vlastní vědecké, výzkumné a vzdělávací činnosti.

Léčbu zajišťuje zkušený multidisciplinární tým lékařských expertů s rozsáhlou klinickou praxí v endoskopických zákrocích na páteři, ortopedických operacích, všeobecné chirurgii, neurologii, a v řadě dalších oborů. Více než 2 000 endoskopických operací, úspěšně provedených našimi lékaři, potvrzuje naši vynikající odbornost, profesionalitu a zkušenosti.

zobrazit více

EPC Health Invest SE
Antala Staška 1859/34
140 00 Praha 4 - Krč
Česká republika


info@epiduroskopie.cz


© 2017 EPC Health Invest SE / www.epiduroskopie.cz